สี

Aries Vampire RED มีไฟกระพริบ, Aquarius Ocean Blue มีไฟกระพริบ, Leo Sunset Orange มีไฟกระพริบ, Sagittarius Cherry Pink มีไฟกระพริบ, Capricorn Rainbow Purple มีไฟกระพริบ, Pisces Roland Purple มีไฟกระพริบ, Cancer aurora blue มีไฟกระพริบ, Scorpio coral gold มีไฟกระพริบ, Virgo summer orange มีไฟกระพริบ, Libra neon purple มีไฟกระพริบ, Gemini Sky Blue มีไฟกระพริบ, Taurus Emerald Green มีไฟกระพริบ