ขนาด

0.4 ohm ม่วง, 0.8 ohm, 1.2 ohm ชมพู, 1.2 ohm เหลือง, 1.2 ohm เขียว